onsdag 22 mars 2017

Ett mycket viktigt möte med 65 länder i Washington  för att diskutera kampen mot terrorismen.
Det är ingen som vet hur Trumpregeringen ser på kampen mot terrorismen mer än att Trump talar om IS som en huvudfiende regelbundet. Men Hur?Vilken strategi har Trump och USA? Vilka är planerna för fred i Mellanöstern, Nordafrika, Irak, Syrien, Afghanistan?
Det blir den första stora träffen med Trumps utrikesminister Rex Tillersson.

IS är på reträtt låter det i internationella media, i Syrien, Irak, Mosul, Raqqa. Men är det så? Vad händer i så fallsedan?
IS har ju själva sagt att terrorn och dödandet ska fortsätta på andra platser där "vi finns", i EUropa t.ex.
Det är därför viktigt att ta reda på var, Hemvändande Jihadister måste fångas in, verbalt och granskas. Säkerhetsinsatser måste stärkas där folk finns, mm. Kampen mot personer av det slaget är inte slut bara för att några platser inte blev Kalifat.

En mycket bra artikel på dn.se/debatt om förslagen från utredningen "Cirkulär ekonomi".
Det handlar om hur vi brukar naturresurser, om vi ska bruka eller förbruka, som Karl-Erik Olsson sa. Det handlar om hur vi använder resurserna, det som finns i jorden, hur vi använder och reparerar produkter och varor som redan finns. Hur vi återanvänder,återvinner.
Varför utnyttjar vi inte de hundratusentals fritidshus som står tomma 90 procent av året, precis som bilarna som står stilla. Bilpooler för bilarna, uthyrning av fritidshusen.


Inga kommentarer: