fredag 3 mars 2017

Nej, Afghanistan och militärinsatsen där var ingen bra idé, från början. För dåligt förberett, för lite framgång för mycket pengar.
Jag kan tänka mig att det handlade om att testa den nya inriktningen med insatsförsvar. Det var en god tanke att skapa fred och demokrati men så blev det inte. "De svenska militära insatserna har inte lyckats bidra till hållbar säkerhet",konstaterar utredaren, Nu tycks den här regeringen vilja återgå till det gamla med värnplikt och invasionsförsvar, men det borde gå att förena båda strategierna.

Bra förslag om återinförd värnplikt. 13 000 ungdomar födda 1999 ska mönstra och 4000 utvalda ska göra vänrpliktsutbildning.
Utbildningen ska vara elva månader. Den som påbörjar utbildningen blir skyldig att fullfölja, Det är skillnad jämfört med i dag. Men det finns frivillighet i processen genom att det inte är någon allmän värnplikt. Man ska vilja och kan låta bli utan att slippa fängelse. Låter som man funnit en bra blandning av frivillighet och plikt.

Motiven är i huvudsak två, men mycket starka båda
Den frivilliga militära yrkesutbildningen har inte fungerat. För få har ansökt om yrkesutbildningen och vi har ett annat, allvarligare säkerhetsläge med Georgien, Krim och Ukraina i bagaget. Trump i USA har inte skapat mer stabilitet.
Men jag skulle vilja ha ett komplement till värnplikten och det är medborgartjänst där män och kvinnor ska kunna göra insatser inom miljö, vid olyckor som brand och storm och för bättre säkerhet t.ex.Det står i min motion som jag ställt till C-stämman.

Inga kommentarer: