tisdag 14 mars 2017

Om någon kan prata Trump tillrätta så är det Angela Merkel som åker över Atlanten och träffar Donald Trump i veckan
De viktigaste sakområdena är handelspolitiken, relationen till Ryssland, flyktingfrågan och hela utrikespolitiken med EU, Syrien och relationerna med Asien i Syd- och Noedkorea, Kina...
Det får inte bli någon istid med USA  och det är Merkel som är bäst lämpad att förhindra det med sina goda personliga och diplomatiska egenskaper.

Den viktigaste frågan är att de goda relationerna och dialogen med USA upprätthålls.
Det är viktigare än varje politisk sakfråga i sig. Det kommer att dimpa ner massor med tvivelaktiga sakfrågor och då är det dialogen och samtalen som kan lösa upp knutarna. Lycka till Angela.

Positivt med en blocköverskridande  försvarsuppgörelse med S,MP, M,C och Kd. Jan Björklund skiljer ut sig.
Han ska inte prata om samarbete som inte är så bra på det själv. Att säga Nej till denna uppgörelse med 500 nya miljoner till försvaret mitt under budgetåret är bara dumt. Björklund pratar om 4 miljarder och vill fördubbla försvarssatsningen till 2% av BNP. Men måste man inte börja någonstans Jan? Vad säger Du? Du gör det inte lättare för dina Allianskollegor, utan stödjer bara Sd..
Kalla det en symbolhandling om någon vill, det är ett viktigt besked för Sverige som också syns utåt.

Inga kommentarer: