torsdag 9 mars 2017

Ett viktigt EU-toppmöte i eftermiddag om EU:s framtid, Brexit, EU-ordföranden Tusks framtid där Polen har en egen kandidat. Sverige måste tala tydligt. 
Sverige måste våga ha en åsikt om EU:s framtid. Jag har länge argumenterat för att alla inte behöver vara med i allting i EU. Så står det i min bok Hågkomster och så gäller redan i EU i dag. Alla är inte med i Schengen, Irland t.ex, men Irland är med i euron. 10 länder står utanför euron, Danmark har knutit sin valuta nära till euron men har inte euron som nationell valuta.Danmark är inte med i polissamarbetet,

Det är bra att ha ett samarbete där medlemsländerna känner sig till freds med vad de samarbetar om.
Det stärker EU-samarbetet. Nu hörs återigen den gamla visan om att vi inte kan ha ett  EU a la carte.
Där man plockar ut det bästa och lämnar annat. Men, det har vi ju redan i dag. Det är inte ett dugg konstigt att vissa länder inte vill vara med i euron, i ett utbyggt försvarssamarbete, ett EU-FBI eller något annat.

Vi har ett nära samarbete i Norden, där vi har har olika lösningar på stora frågor som EU och Nato men vi samarbetar utmärkt och stärker det.
Sverige, Danmark och Finland är med i EU. Det är inte Norge, Norge och Danmark är med i Nato, det är inte Sverige och Finland. Finland är med i euron, det är inte Sverige, Norge och Danmark. Island är med i Nordiska rådet och Nato.

Vi måste komma bort från frågan "mer eller mindre EU", säger EU-kom,missionens ordförande Jean- Claude Juncker, Utmärkt då med ett EU i olika hastigheter.

Inga kommentarer: