måndag 6 mars 2017

Nu delas EU allt tydligare mellan öst och väst och ansluter sig till de "delningar" och splittringar som redan  finns. Nu bildas "Rättstatens vänner" i 17 EU-länder för att stärka mänskliga rättigheter.
Vi har Brexit som kommer att pågå i tio år, vi har Trump, som skapar ständig osäkerhet, vi har euron och Grekland som försvagar ekonomin, vi har flyktingpolitiken som försvagar sammanhållningen, vi har...
En allvarlig splittring är öst och väst som nu visar sig allt tydligare med Visegradländerna som Polen, Tjeckien, Ungern som vägrar följa EU-regler om rättsstaten, och undergräver domstolar och demokrati. Nu bildas "Rättsstatens vänner" och där är 16 länder av 17 från väst. Stärker det EU...? Nej vi behöver Mer samarbete - Mindre Union."

Mer Erdogan, mer diktatur - mindre demokrati. Så ser det ut i Turkiet redan i dag och efter folkomröstningen om den nya konstitutionen blir det definitivt.
Något medlemskap i EU kan Turkiet glömma. EU bör avbryta alla förhandlingar om Erdogan vinner folkomröstningen. De sista oberoende medierna krossas och Nato-landet Turkiet styrs av en man.

Moderaterna rasar på sina "starka" områden, ekonomi och jobb, Centern stärker sin ställning på allt fler områden, där jobb och miljö ligger främst.
Så ser dagskursen ut i DN/Ipsos. Och varför?.Att ta avstånd från en moderat statsminister som ledde landet i åtta år med upp mot 30 procent av väljarkåren är en katastrof. Att vilja samarbeta med det parti som vill "stänga våra hjärtan" och bara tänka på oss själva är...ja, säg något, Vem tänker?  


Inga kommentarer: