fredag 10 mars 2017

Har brottsligheten ökat i världen? Har samhället och politiken inte hunnit med? Vad gör vi när vi i så fall kommer på det?
Tre intressanta frågor till oss själva som förtroendevalda företrädare för samhällets medborgare. När invandringen blev explosionsartad 2015 med 160 000 flyktingar  borde regeringen ha lyssnat bättre på varningarna som kom och förvarnat civilsamhälle, kommuner och landsting. Det säger utredaren Gudrun Antemar i sin utredning av flyktingkrisen.Regeringen saknade krisinsikt och beredskap trots information och varningar, skriver hon.

Håller samma sak på att hända nu med den ökade brottsligheten. Ligger regering och samhälle efter här också? 
Ja, det är en i högsta grad berättigad fråga. Exemplen på mord, våldtäkter och annat våld är många alldeles för många. Vi ligger efter, men borde ha förstått att den hårdare flyktingpolitiken skulle skapa problem för många invandrare som tvingat fram svårigheter t.ex vid avslag där brottsliga åtgärder ökat för att överleva.

Detta har ökat framväxten av "det parallella samhälle" vi nu ser följder av varje dag. Visst, det behövs poliser, men också insatser och stöd från lokala företrädare och civilsamhället.
Är det brottsligorna som ökat? Jag blir mycket bekymrad när jag ser en annan sida av brottsligheten om matfusket i dagens dn.se/nyheter som verkligen är mycket oroande. Där massor med oäkta matprodukter förfalskas och säljs som äkta, olivolja,frukt, kryddor, fisk, kött.

Hela världen och det internationella samfunden som EU. Nordiska rådet, OSSE, måste bli mycket bättre på att ta reda på och bestraffa internationella kriminella ligor. Är det inte ett samhälle med trygghet vi talar om.


Inga kommentarer: