lördag 12 augusti 2017

Bra att Centern med Johan Hedin omedelbart reagerar på polisuppgifterna om mutor. 
Bra också att Centern ska ta upp frågan i det tillsynsråd som polisen har och öppnar för att kalla rikspolischefen Dan Eliasson till justitieutskottet, Media eller inte, rätt eller fel, frågorna måste få ett svar och det är naturligtvis polischefen som ska svara.

Centern bör också besvara nätverket Ung i Sveriges frågor från talespersonen Fatemeh Khavari om deras krav på amnesti för ensamkommande flyktingbarn från Afghanistan i Sverige. och att utvisningar stoppas.
Det är en hederssak och det är hedervärt att just Centern och Liberalerna blir tillfrågade, vilket visar att vi har ett förtroende att leva upp till. Det räcker nu.Börja med ett paus-stopp på utvisningar och för en dialog med Ung i Sverige och ta upp frågan med Migrationsverket. Om det är risken för att fler afghaner söker sig till Sverige som spökar så går det att lösa genom tydliga regler för nya inflyttningar.. Gör ngt nu.

Ett allvarligt ordkrig mellan Trump och Kim Jon Un. Två farligt oberäkneliga personer. Lyssna på rådgivare från båda sidorna.
Ta vara på den särskilda kanal för tyst diplomati som tydligen finns mellan USA och Nordkorea och sedan upp i FN:s säkerhetsråd. Var är Margot Wallström någonstans?

Inga kommentarer: