måndag 28 augusti 2017

Det är väl knappast någon som tror längre att Löfven inte har varit informerad om It-skandalen i sådan tid att han borde ha informerat oppositionen och kraftfullt vidtagit åtgärder. Den slutsatsen drar man av Emma Lennartssons avhopp
Det får vi naturligtvis veta förr eller senare, senast i KU-förhören som kommer att bli klara om knappt ett år, några månader före valet...

Löfvens statssekreterare Emma Lennartsson avgår
för att hon"nu", meddelar att det funnits information på tidigare möten som hon deltagit i men att "hon inte uppfattat allvaret i situationen". Ska det då hat gått ett helt år innan Löfven fick information från henne...? Andra berörda departement fick också information ungefär samtidigt, inrikes-justitie, infrastrukturdepartementen.Det låter helt otroligt att inget av detta har nått fram till statsministern förrän i januari i år.

Jag har gjort ett misstag, säger Emma L. Jag borde ha ställt följdfrågor om vad tillsynen handlade om, Jag har haft två tillfällen att göra detta. Det låter som hon till varje pris vill tala om att det är hon som är "boven", den som gjort misstagen, och ingen annan, Löfven t.ex.Är det en lögn kommer den att komma fram. Ett roligt valår väntar.....eller ett  tråkigt valår när det handlar om fel saker.

Ett starkt argument för att inte fälla Hultqvist i alla fall.
Ska Hultqvist verkligen fällas för att han inte informerat statsministern när informationen redan funnits på statsministerns eget kansli?

Inga kommentarer: