söndag 13 augusti 2017

Nya migrationsministern Heléne Fritzon: Bra att handläggningstiderna måste kortas, men i övrigt var det oklarheter, inga svar eller rädsla att säga något i intervjun i dn.se/nyheter
Man kan kanske förstå, rädd göra fel, osäker, försiktig, försiktig, men lite mer vad hon själv vill hade man noga väntat. Här har vi en minister som kommer att göra det Löfven säger.

Väntetiderna ska kortas, bra, men hur. Jag har fått ett löfte av greneraldirektören...är det han som bestämmer? Det är hon som kan ändra reglerna om det inte är bra.
Eller, det är hon som kan anställa flera handläggare, eller kräva det i alla fall. Jag vill lyssna säger hon, men vi ska följa de system vi har, då är det rättssäkert, även om beslutet om utvisning sker när ärendet prövas och inte när man ansöker. Hon vill vänta på gemensamma regler i EU, hurra,när kommer de, Vid mötet med Ung i Sverige på Medborgarplatsen i fem minuter, svarade hon att det är Migrationsverkets ansvar, tjänstemännens alltså, inte den folkvalda ministerns. Sorry, sorry...

USA-Nordkorea: Ny förslag från ytterkanterna, en kärnvepenfri koreansk halvö till att acceptera Nordkoreas kärnvapen.
Däremellan dessa 180 grader olika förslag ska en uppgörelse ske och katastrofen förhindras. Börja med en diplomatkommitté så vi slipper nya hot från båda håll.

Brexit och nya bud om en övergångslösning under flera år efter utträdet.
Det var nytt, och här verkar finnas samsyn. Kvar i den inre marknaden, betala EU-avgift, EU-domstolen gäller liksom EU:s migrationspolitik. Då är man väl inte på väg ur...

Inga kommentarer: