torsdag 3 augusti 2017

Hanteringen av it-skandalen döms ut av väljarna enligt dn.se/nyheter där både regeringen och Alliansen underkänns.
Underligt kan man tycka i Ipsos undersökning. 46 resp 47 procent tycker att regering respektive Allians har skött sig dåligt. Jag har ett svar. Folk tycker att det blev för mycket politiskt spel och schabbel och för lite diskussion om sakfrågan om Sveriges säkerhet. Löfven får lite bättre kritik än regeringen  och Centern och Liberalerna får bra respons på att förvarsminister Hultqvist bör sitta kvar, som inte M tycker. Här kritiseras Alliansen för otydlighet.

Tycker därför att Centern och Liberalerna hanterat frågan bra medan M inte gjort det. Anna Kinberg Batra skriver dock en bra artikel i samma tidning dn.se/debatt där hon kritiserar Löfven för att han "skjuter ansvar, kraft och förmåga" från sig.
Den centrala krisledningen måste återföras till statsrådsberedningen "och därmed statsministerns närhet", skriver hon. Allt är bra utom ordet närhet. Varför lägger hon till det. Det försvagar ju hela kritiken och resonemanget. Det ska vara statsministern. Punkt.

C och L får många med sig i undersökningen som inte tycker att misstroende skall riktas mot försvarsminister Hultqvist.
Det tycker inte jag heller. Hultqvist har inte som Anders Ygeman hade ett ansvar för samordning och information av it-säkerhetsfrågor och kan därför inte kritiseras för något som inte är hans uppgift. Misstroendet mot Hultqvist var ett misstag som jag gissar M drivit fram.

Inga kommentarer: