onsdag 9 augusti 2017

president Zuma omvald i Sydafrika. För åttonde gången  vann Zuma en omröstning om misstroendevotum med 198 röster mot 177. Ett märkligt val.
Lite svårt att förstå, men ANC är en stark partiorganisation från tiden för Sydafrikas självständighet och Zuma har varit med länge. Men vad händer den dag han avgår med  över 700 korruptiomnsmål hängande över sig. Inte låter det bra för Sydafrika.

sk Cat bonds, katastrofobligationer är en försäkringsrisk mot naturkatastrofer där risken är liten. Introducera på kapitalmarknaden skriver två debattörer på dn.se/debatt.
Det här är nog överkurs för mig och för de flesta som är engagerade i miljö- och klimatdebatten.
Det handlar om obligationer som löser ut om naturkatastrofer inträffar. Risken är liten men de skapar incitament för att undvika att katastrofer inträffar dvs satsningar på investeringar för att förhindra dem.Blir det en tsunami,så frigörs kapital för återuppbyggnad.
Det bästa med förslaget är kanske inte idén som sådan utan att det överhuvud taget kommer förslag från företrädare för kapitalmarknaden.

Och Moderaterna närmar sig nu SD på ytterligare ett område och vill dra in medborgarskap för terrorister med dubbla medborgarskap.
Sd driver det kravet och nu säger moderaternas migrationspolitiske talesperson Johan Forsell att det är intressant och bör undersökas.. Nej, medborgarskap ska inte dras in. Svenska medborgare som återvänder och har begått brott här skall dömas i Sverige.

Inga kommentarer: