lördag 19 juni 2010

Brudlopp Victoria och Daniel - månadsdag Sara och Hanna
Brudlopp hette det i gammelsvenskan för bruden och budgummen skulle springa gatlopp mellan vänner och släktingar innan festen. Brudlopp Victgoria och Daniel och månadsdag för Sara och Hanna som fyller ett år och fyra månader...fest.fest. Det gillar jag.

Att slåss för republik är ingen prioriterad politisk fråga
Det har jag skrivit om förut på bloggen. Inte ens vänstern tycker det och inte ens republikanska klubben driver det hårt politiskt. De väntar att opinionen skall svänga och det har den gjort kraftigt mot monarkin. Men hur festligt skulle den valde statschefens dotters bröllopp bli...?
Folket behöver både bröd och skådespel...

Ska vi ha en EU-finansinspektion...?
Det som för någon tid sedan såg ut att bli mycket hårda regler, t.o.m med ändring av fördraget för att kunna granska medlemsländernas budgetar har nu återgått till att bli fler, men mildare och succcessivt upptrappade åtagärder med indragna EU-medel och tillsyn över banker.
Det överstatliga EU-parlamentet nöjer sig dock inte med det utan vill gå längre, till en EU-finansinspektion med överstatliga befogenheter. Det är precis vad jag varnat för. Sverige och Reinfeldt har hållit igen. Fortsätt med det. Inga överstatliga finansvalpar.

KOMPASS-styrelse prioriterar spårbilsutställningen i Värmdö
Den slutsatsen kan man dra av mötet med styrelsen i spårbilsnätverket KOMPASS i Uppsala i går. Där diskuterades bland annat bildandet av ett KOMPASS International men styrelsen beslöt att i första hand utveckla samarbetet mellan intressenter i Sverige. Det betyder inte att vi är emot internationellt samarbete, tvärtom, skall vi enligt årsmötets beslut fortsätta delta i detta men inte avsätta några stora ekonomiska resurser.

KOMPASS skall prioritera
det arbte på en Pilotbana som nu sker i Sverige och de spårbilsutställningar som vi satsar på bland annat i Värmdö med seminarier, flygblad, informationsmaterial och diskussioner om framtidens trafiksystem. Avtalet är nu undertecknat och Coop ställer upp den 1-5 september.

För övrigt skall Sonja och jag nu till Sara och Emma på månadsdagen och sedan in till staden för brölloppsfestligheterna...

Inga kommentarer: