söndag 27 juni 2010

Rödgröna enade om EU-politiken!
Det kan man läsa i DN i dag http://www.dn.se/ . Det tror jag vad jag vill om och beskeden är minst sagt motstridiga. DN skriver i rubriken att V och Mp fått ge upp "flera av sina EU-kritiska ståndpunkter."Inne i tidningen skriver tidningen att V och Mp accepterar det utökade överstatliga samarbete "som blir följden av det nya EU-fördraget". Det är någo mycket mer långtgående på civilrättens, straffrättens, flyktingpolitikens, utrikes- och försvarspolitikens områden.

Samtidigt säger V och Mp
nej till att EU utvecklads i "federalsitisk riktning" och inte får bli "en försvarsallians". Men det är ju precis det Lissabonfördraget leder till. I princip är all EU-lagstiftning överstatlig och EU är en försvarsallians med EU-styrkor och ömsesidiga försvarsgarantier som i Nato. Vad är det som gäller?

För övrigt går midsommaren in i lite lugnare banor.. Sonja och jag har målat stora utebordet och molnen har något dämpat utenärvaron och i morgon är det må...Inga kommentarer: