torsdag 3 juni 2010

Dags för change Israel-Palestina Obama
Inget ont som inte kan ha något gott med sig, säger ett gammalt ordspråk. Kanske, det beror mest på vad vi nu gör själva efter Israelhaveriet och övergreppet till sjöss. Hamas måste erkänna Israels rätt att existera och Israel måste aktivt besluta sig för att gå med på tvåstatslösningen. USA har ett sorts världsmandat och har stärkt sin förhandlingsposition efter att ha ställt sig bakom FN:s fördömande av våldet. Blockaden måste stoppas och detta kan bli en början för Obama att ta tag i. Blockaden stärker ju bara det folkliga stödet för Hamas. precis det som Israel vill stoppa....Utnyttja det världsliga mandatet Obama....

Oljekatastrofen: Obama har inte råd med för många olösta världsfrågor
Samtidigt med Ship to Gaza-konflikten pågår oljekatastrofen som nu har nått Floridas och Alabamas kuster. Obama har inte råd med flera pågående världskatastrofer där det internationella samfundet väntar sig att hans change skall betyda något. Världen väntar inte så länge till Obama...

Piskade politiker, skriver Aftonbladet
Jag har skrivit det tidigare på bloggen. Jag har stor respekt för både Sven Bergström, Solveig Ternström och Eva Selin Lindgren. Sven har försökt och lyckats använda sitt parlamentariska mandat till ändringar i kärnkraftsförslaget i rätt riktning. Vi får frågan över valet och inga statssubventioner till kärnkraften, med det senare inskrivet i lagtexten.
Solveig och Eva följer centerns partilinje sedan snart 40 år och säger nej till kärnkraft.

Aktiv överförmyndarkonferens i Luleå
Är just nu i Luleå på den årliga överförmyndarkonferensen. Här finns knappt 400 överförmyndare och handläggare från i stort sett hela Sverige. Det görs ett otroligt arbete i det tysta för 10-tusentals personer som behöver stöd och hjälp i vardagen med betalning av räkningar, bostadsfrågor, omsorg...
Några media har jag inte sett till, vare sig lokalt eller riks. Det är väl inget intressant att förtroendevalda och grannar för en låg ersättning hjälper sina medmänniskor...

För övrigt skall jag nu gå till ett nytt seminarium om hur vi skall få fler gode män att ställa upp...

Inga kommentarer: