tisdag 22 juni 2010


Tisdagen den 22.6. 2010
EU skulle inte militariseras...
Så lät det från de ledande ja-sägarna i folkomröstningen 1994. Du behöver inte vara orolig, Lindqvist, hörde jag som ordförande i Nej till EU från Ingvar Carlsson, Carl Bildt, och Bengt Westerberg i debatt efter debatt.
De hade fel och visste det nog också. Nu diskuteras den andra snabbinsatsstyrkan NBG11, Nordic Battle Group 2011. Nu kommer NBG-styrkan att finnas. Det kan i sig ibland räcka för att förhindra konflikter. Villkoren för medverkan skall naturligtvis vara FN-mandat, men det får inte bli något självändamål att EU skall militariseras. Utvärdera hela frågan och jämför med om resurserna i stället satsats på civila insatser.

Carl Bildt i blåsväder i Sudan
Oppositionen kräver nu Carl Bildts avgång eller time out efter utredningen om konflikterna i Sudan och Lundin Oils eventuella inblandning. Det är ett tacksamt tema och det är inte förvånande att den som är först ute är Thomas Bodström. Han, advokaten och förre justitieministern som vet bäst....
Skall åtminstone inte förundersökningen påbörjas först innan avgångskraven reses. Det kan lätt slå tillbaka... och det är olika bud från alla oppositionspartier.

Värmdöagenda för ökat kollektivt resande
På centerns initiativ tillsattes för ett år knappt år sedan en kollektivtrafikberedning som skulle diskutera aktuella trafikfrågor för Värmdö: Skurubron, Danvikslösen, Stadsgården, Slussen, lokaltrafiken.

I dag
har vi på förmiddagen gått igenom en Värmdöagenda för ökat kollektivt resande med utvecklingschefen Lars Fladvad som föredragande. Några rubriker: mer och bättre kollektivtrafik, till Slussen och inom Värmdö. Attraktiva knutpunkter och hållplatser, fler och bättre GC-vägar¨, säkrare och bättre pendel- och infartsparkeringar för både cykel och bil, som jag och flera aktualiserade. En SL-zon i Värmdö och mer kolleitivtrafik på vatten in mot Stockholm och mellan öarna. Spårbilsutställningen 1-5 september i Coop, Charlottendal
Tala om centerfrågor. Vi tackar.

För övrigt skall jag nu köpa in lite "förnödenheter" till midsommar....

2 kommentarer:

Anonym sa...

När ska ni diskutera hur vi som är bilberoende ska få bättre situation och slippa köa till och från stan vid Hålludden där två filer blir till en?

//Nettan

Hemmestahasses blog sa...

det skall vi verkligen diskutera, Nettan. Det är den trafikfråga som berör flest värmdöbor negativt just nu och det kräver en snabb lösning.