lördag 5 juni 2010

Vänta med segeryran
Opinionssiffror är en sak. Val en annan. Vänta med segerjublet. Det är ändå en intressant opinionsmätning med klar majoritet för Alliansregeringen. Dagens Nyheter fångar in orsaken i en enda mening. www.dn.se ; "Oeningheten bland de rödgröna konkretiseras ju mer de försöker komma överens." Olika bud om stämplingsdagar för deltidsarbetslösa, betyg, utrikespolitik, Afghanistan minskar bara förtroendet för oppsitionen. Mona Sahlin får jätteproblem med ett allt starkare Mp och Alliansen får det med allt starkare moderater och centern och kd farligt nära spärren.

Centern satser på maten och landsbygden
Sitter just nu på centerns inspirationsdag mitt i Stockholm med valarbetare från mellansverige och har just lyssnat på flera goda inlägg om centerns matpolitik "Matlandet Sverige." Vi har god djurhållning, höga livsmedelskrav, bra råvaror och goda förutsättningar att stärka maten med fler matproducenter gärna kopplat till turismen och upplevelsenäringen.
Centerns mål är att den svenska livsmedelsexporten skall öka 20 procent till 2020 och det är från en nivå där Sverige exporterar livsmedel för 50 mdr kr per år ungefär lika mycket som bilindustrin.

Värmdöcentern hyggligt företrädd
Det är roligt att flera från Värmdöcentern deltar i inspirationsdagen som Peter Zaunschirm och Ina Ununger. Nacka har också god representation. Nu har jag precis delat ut ett tiotal centerpåsar utefter vattnet vid Grand Hotel med information om centerns mat-, livsmedels- och landsbygdspolitik.

För övrigt skall vi nu lyssna på centern och miljöpolitiken. Varför är centern bättre än miljöpartiet? Det skall Andreas Carlgren snart förklara.

Inga kommentarer: