måndag 28 juni 2010

Midsommar går före politiken...
Skrev min bloggkompis Raymond Svensson. Så är det. Det kan ni se på min blogg också. Tunnare och inte så innehållsrik...Annat går före som sillen och...
I dag är det måndag och våra snickare från Bosnien kommer till Villa Schabraket för att fortsätta med målningen, balkongerna, fönstren. Ett hus byggt 1892, köpt av oss 1975 som inte har renoverats ordentligt på 35-40 år...Men nu har det blivit ett måste med läckande fönster och vattenskador i gavlarna och nu finns rotavdrag...

Jobben blir regeringens uppförsbacke i valet
Alla vet att det varit en djup och allvarlig finanskris. Men löften är löften och det är bara att konstatera att jobben, eller den ökade arbetslösheten är regeringens brantaste uppförsbacke i valet. Vid ingången 2006 var 290 600 arbetslösa och i maj i år är det 434 200. Det är ett nederlag hur man än räknar och bedömer...
Satsa nu allt på att få en nedåtgående kurva på den siffran till september.

Oppositionen försöker lyfta upp välfärden
Det skulle jag också göra om det jag befann mig i deras ställe. Här finns det alltid väljare att hämta, även om skillanden i budgeten är betydligt mindre än de 12 miljarder de rödgröna skriver om i artikeln. Men budskapet skall också ses för framtiden. Skola, vård och omsorg går före framtida skattesänkningar. En miljard får kommuner och landsting för nya "heltidstjänster".
Det är faktiskt inte mycket i pengar men lätt för väljaren att komma ihåg särskilt om de inte möts av något lika enkelt motbud.

Lyssna på värmdöborna
Vår viktigaste uppgift som förtroendevalda är att föeträda våra medborgare. I lokalpolitiken kommer vi närmast vardagen och vi måste lyssna på våra medborgare så att vi gör vår vardag så bra som möjligt. Trafiken i Värmdö och mot staden, skolans kvalitet, med betyg och trivsel, bostäder till våra unga och gamla, men bygg inte sönder Värmdö. Förbättra den kommunala servicen och kontakten med medborgare och företag. Lyssna mera...

För övrigt lämnar vi nu Bohus-Malmön på väg från en vacker kust till en annan. "Det var en tidit morgon i norra Bohuslän...

Inga kommentarer: