fredag 3 september 2010

Centern: högre lön till högutbildade kvinnor
Bra tanke. Det är ofta skilllnader på tio procent mellan män och kvinnor med samma yrke och samma arbete. Maud Olofsson vill kalla in arbetsmarknadens parter, fack och arbetsgivare för att hitta lösningar för att minska denna skillnad. Men varför bara högutbildade kvinnor? Det borde väl gälla alla?

Låga siffror för c och kd
Det är låga siffror för c och kd i dagens DN/synovate, 4.9 respektive 4.1. Båda partierna måste bredda sitt register. Det räcker inte med detaljförslag. Det krävs bredare bertättelser och visioner om framtidssamhället. Centern borde ta upp vår bakgrund om lokalsamhället, om samhällsplanering för arbete, bostäder, kultur och rekreation när varandra där man bor. Ett tryggt och stabilt samhälle, med närhet till varandra i vardagen. Där klimat-energi- coh miljöfrågorna som källsortering, trafaik och skolskjutsar löses lokalt.

Centern aktivt ute i Värmdö
Det är roligt att se att Värmdöcentern syns på många ställen i valrörelsen och med egna förslag.I går var det debatt om de äldre på Gustavsgården och centern var nog det parti i förhållande till sin storlet som hade flest närvarande valarbetare. Det gäller i dag också på spårbilsuttällningen i Charlottendal. Mera Värmdöcentern..

För övrigt blir det mer flygbladsutdelning i morgon oich deltagande på Eco-Flow mässan vid Munschenbryggeriet inne i stan

Inga kommentarer: