torsdag 9 september 2010

Den ekonomiska tillväxten gynnar Alliansen
Den ekonomiska tilväxten i Sverige ökar kraftigt. Från prognostiserade 3,7 procent till 4.6 procent för andra kvartalet i år. Det visar SCB:s reviderade nationalräkenskaper. Det är ett gott resultat som Alliansregeringen kan vara nöjd med. Konjunkturförbättringar är inte regeringens förtjänst men klokskapen under finanskrisen med att undvika t.ex statsköp av SAAB, som Mona Sahlin var innte på, kan Alliansen nu ta till sig när konjunkturen vänder. Var är vår bäste valarbetare "För lite och för sent"-Östros?

Miljöpartisterna i landet vill bilda majoritetsregering med Alliansen.
Det var intressanta siffror i SvD, http://www.svd.se/ rundringning till distrikten i MP. Av 26 distriktsordförande säger 18 att man vill att Alliansen och Mp bildar en majoritetsregering om SD blir tungan på vågen. Roligt för oss att höra. Mindre roligt för Mona Sahlin. Jag tycker det skulle vara en alldeles utmärkt lösning. Att vi då får ge Mp något i gengäld är självklart, men vem kan ha något emot att ytterligare stärka miljöpolitiken?

Valet i Värmdö - Alliansen vinner men vilka kommer in i kf ?
Med risk för att sticka ut hakan innan valet är avgjort så kommer vi i Alliansen att vinna valet i Värmdö. Socialdemokraternas rikssiffror går omöjligt att väga upp för den aktiva s-kampanjen på Värmdö. Där ser man ytterligare en mindre demokratisk bieffekt av den gemensamma valdagen. Men vilka kommer in? Knappast fi men här kan SD på samma sätt fast åt andra hållet gynnas av rikssiffrorna. Svaret är skilda valdagar för riksdags- och kommunval.

För övrigt skall jag nu iväg och träffa några pojkar denna gång som vill fråga om skolan, jobben och bostäderna i Värmdö. Alltid roligt.

Inga kommentarer: