söndag 26 september 2010

EUropas ekonomi spretar
Det är med både tillförsikt och ior jag mötet verklighetens siffror om den ekonomiska situationen i EUropa. Ekonomin, tillväxten och BNP går bättre medan de underskotten i de stora nationerna Frankrike och Storbritannien och i andra EU-änder som Irland, Nederländerna, Grekland, Portugal och Spanien är oroande.

Nej till EU-böter
Olli Rehn och jag var "grannar" i EU-parlamentets ELDR-grupp. Han var redan då en ivrig EU-kramare och hade stor förkärlek för lagstiftning och regleringar. Nu föreslår han att länder skall kunna bötfälla av EU om de inte följer stabilitetspakten. Det är lika vansinnigt som att den svenska regeringen skulle bötfälla landsting eller regioner som inte uppfyller målen om budget i balans i Sverige. EU-länderna skall följa gemensamma regler, men inga böter från överförmynderiet i EU.

Nej till EU-lag om tvångskvotering i bolagsstyrelser
Naturligtvis skall vi inte ha någon lagstiftning ovanifrån om tvångskvotering i bolagsstyrelser heller. Vi säger nej till det i Sverige och många andra EU-länder men skulle tvingas på ett sådant förslag från klåfringriga EU-byråkrater.... Lyssna.
Min gamle kollega som ordförande i Nej till EU Eva-Britt Svensson gör ett fantastiskt jobb som ordförande i EU-parlamentets jämställdhetsutskott och som vi känner varandra tror jag inte det är EU-lagstiftning hon tänker på i första hand för att öka jämställdheten.

Låt kryssningen slå fullt igenom - som i Finland
Just nu sitter flitiga lisor runt om på landets valmyndigheer och räknar personröster i kommun- och landstingsvalet. För att bli inkryssad måste du ha minst 5 procent av partiets röster, dock minst 50 kryss, för att komma in i kf eller Lf.
Bort med alla hämmande regler för personröstning. Gör som i Finland. Sätt kandidaterna i bokstavsordning på valsedlarna och låt personvalet ha full genomslagskraft.... Det stärker väljardemokratin och minskar partiernas valmakt över vad väljarna tycker är bra kandidater.

För övrigt har vi just kommit hem från ett fantastiskt trevligt 80-årskalas med idel talare, musiker och sångare. Grattis Olle....

Inga kommentarer: