tisdag 7 september 2010

Dumma s-inlägg för Mona
Jag har skrivit det tidigare och säger det igen att personkritiken mot Mona Sahlin går för långt, håller på för länge och tar plats från sakfrågorna. Men socialdemokraternas påhopp från Persson ,Feldt och Rosengren följs nu upp med 23 tunga socialdemokrater som hyllar henne.
Båda sakerna är dumma och korkade inför ett val. Varför måste 23 tidigare ministrar och kända socialdemokrater säga att man backar upp sin ordförande? Varför? Är inte det naturligt? Rent av självklart? Behöver detta sägas? Och sägs det för att tre andra kända socialdemokrater inte gjorde det? Sluta med detta internspel om Mona skall ha någon chans på egna meriter...

Det glöma valet - landstingsvalet
Så sägs det varje valrörelse och ändå fortsätter vi utan ändringar av samhällets organisation val efter val. Börja med att införa skilda valdagar för riksdagsval respektive kommun- och landstingsval. Gå vidare med förslagen om starkare regionen - en Mälardalsregion med ansvar för vård, trafik, samhällsplanering, arbetsmarknad. Avskaffa länsstyrelserna och lägga deras uppgifter i regionparlamentet.

Avslaget sista landstingsmöte före valet
I dag har vi haft det sista landstingsmötet före valet. Avslaget -med undantag av delårsbokslutet och debatt om vårdvalet. År 2006 hade 50%av patienterna väntat längre än 90 dagar på operation eller behandling. Nu, 2010, med Alliansmajoritet är det 11%. Det var svårt för Lars Dahlberg, Dag Larsson och Ilja Batljan att förstå, eller de ville inte förstå...
Vårdvalet har brister, t,ex för mycket snabba besök för att få in pengar, men i huvudsak är det bra. Rätta till bristerna så blir det ännu bättre.

Tornhusets företagscenter
I morgon klockan 08.30 inviger jag Tornhusets Företagscenter. Dag Landvik har skrivit på uppgörelsen med kommunen och Näringslivsrådet där drygt 300 m2 lokaler hyrs ut till kommunen. Företagscentret skall innehålla Centrum för arbete och Studier, CAS, Värmdö Matchning där arbetslösa matchas mot jobb, Näringslivsrådet och näringslivschefen, 25-30 kontorsarbetsplater i ett kontorshotell, hälften fasta och hälften rörliga.

Företagscentret
skall stödja och utveckla Värmdöföretag, stärka samarbetet mellan kommunen och företagen, genomföra seminarier, konferenser och kurser.
Vi skall backa upp de företag som finns i Värmdö och få hit nya. En god innovation som jag är glad att kunna visa upp.

För övrigt gick det riktigt bra för Maud Olofsson i kvällens TV-utfrågning. Förutom ursprungsmärkning och LAS gjorde hon en bra insats med alltid gott humör och mycket energi.

Inga kommentarer: