måndag 6 september 2010

Ohly tänker på sig...
Ungefär så uppfattde jag timmen med Lars Ohly i går i TV-utfrågningen. Han drev sina och partiets frågor hårt och tycker jag bra, från hans utgångspunkt. Föräldraförsäkringen är en uppförsbacke för vänsterkartellen men han bryr sig inte om vad andra tycker där i vare sig i hos de rödgröna eller bland svenska folket. Fotbollslöftet om lägre skatt var en dumgrej men det tog han tillbaka.
Den här intervjun var till för de egna.

Skilj på riksdagsval och kommun- och landstingsval
I dagens DN redovisas en Dn/synovaterapport www.dn.se om väljarnas viktigaste valfrågor. Det är jobben, sjukvården och skolan. Här ser man hur svårt det är att ha riksdags-,kommun-och landstingsval samtidigt. Sjukvården och landstingen kommer helt bort i debatten. Trots 70 mrdr i budget för Stockholms läns landsting är det nästan omöjligt att få något genomslag för den näst viktigaste frågan för väljarna...Ändra och gör om. Kör över sossarna och Tage Erlandes gamla "kommunala samband". Det var och är bara en taktiskt fråga och nu när det ser ut gå så dåligt kanske man är beredd att ändra sig. riksdagsval för sig ich kommun- och landsingsval för sig, med val vart annat år.

Bostäder en viktig fråga för Gustavsbergs vänner i Folkets Hus
Många områden hanns med men bristen på bostäder var en av de viktigaste frågorn i går å¨utfrågningen av partierna i Gustasbergsteatern
För centern deltog Henrik Paulsen med den äran. Han föreslog både lång och kortsiktiga lösningar som fler hyresrätter i centralorten, ett uppsnyggat centrum med ett nytt parkeringshus, fler arbetsplatser och bostäder. På kort sikt för att att främst skapa bostäder åt ungdomar föreslog han särskilda ungdomslägenheter och varför inte hyra in en stor båt och skapa hundratals tillfälliga lägenheter. Bra förslag.

För övrigt blir det landsingsfrågor i dag och i morgon är det sista landstinget före valet.

Inga kommentarer: