onsdag 22 september 2010

I väntans tider eller - jag kan inte vänta...
Ja, det är vad som pågår nu i sluträkningen av förtidsrösterna. Enligt DN www.dn.se handlar det om 42 röster i Dalarna, 92 i Värmland och 164 i Göterborg. En majoritetsregering är alltså möjlig och skulle sätta stopp för allt spekulerande som nu pågår. Blir det inte så bör Mp- förhandlingen köras i botten. En bredare storkoalition med s tror jag allt mindre på och då återstår en minoritetsregering Reinfeldt.

Låt inte Sd stärka martyrrollen
Gör inga dumheter med att minska platserna i riksdagsutskotten. Det skulle bara stärka Mp:s martyrroll. Öka antalet platser till 19 i utskotten i stället, där majoriteten får 10, oppositionen 8 och sd 1 ledamot. Det skulle visa var majoriteten ligger och Sd skulle få visa korten i utskotten och vi skulle slippa kaos i kammaren.

Stärk kvalitet och kontroll i Värmdöpolitiken
I går hade vi ksau med flera viktiga frågor. En handlade om "Förslag till kvalitets- och uppföljningsmodell" något som centern vari mycket engagerad i. Det handlar kort om att de beslut som tas skall genomföras och en återkommande granskning skall ske av hur besluten fallit ut. Ett annat gällde "Revidering av upphandlingspolicyn". Ett mycket viktigt ärende som i princip gäller samma sak. Följer entreprenörerna upphandlingskraven? Vet inte hur många frågor jag fick under valrörelsen vad vi gör åt all nedskräpning runt miljöstationerna...
En tjänsteman skickas också till spårbilskonferensen i San Jose i oktober, efter lite förhandlingar....

För övrigt skall Sonja och jag vara barnvakter i eftermiddag för alla tre tjejerna Emma, Sara och Hanna....roligt

Inga kommentarer: