torsdag 30 september 2010

EU-domstolen prövar utvisning av romer
Jag har hela tiden varit kritisk till EU-domstolen som lägger under sig allt mer makt i EU. Om det finns en domstol måste det finnas gemensamma EU-lager och det är just det som är problemet. Hur mycket överstatlig lagstiftning skall medlemsländerna och medborgarna i dessa länder acceptera? Hur mycket inflytande har Värmdös befolkning på lagstiftningen i Bryssel? Rätten att köpa närodlad och ekologisk mat t.ex till exempel.
I sak är dock prövningen i just dett fall bra och visar att mänskliga rättigheter sätts högt. EU-domstolen skalla alltså pröva om Frankrikes utvisning av romer stämmer överens med EU-reglerna om fri rörlighet. Det borde man inte behöva en EU-domstol för att besvara...

Sträck ut handen Fredrik om Afghanistan
Sveriges krigföring i Afghanistan är en nationell utrikespolitisk fråga. Där brukar partierna försöka komma överens. Det bör vara inriktningen också när det gäller Afghanistan. Sträck ut handen Fredrik till de rödgrönas uppgörelse som för mig och tror jag för de flesta är acceptabel. Börja tilbakadragandet nästa år och var klar 2013. Det är det sista jag är tveksam till bara. Att sätta ett datum underlättar för talibanernas planering att fortsätta kriget. Sätt inget slutdatum, men kom överens om resten.

Tack för stödet i landstingsvalet
Jag tackar för personstödet med mest kryss i landstingsvalet i vår valkrets för centerpartiet. Det är ett förtroende, precis som stödet i Värmdö. Ett bättre vårdval med större hänsyn till den enskilda patiantens behov, mer kollektivtrafik, spår och spårbilar, en nordsydpassage med Waxholmsbolaget efter kusten från Norrtälje till Nynäshamn. Ett fossilfritt landsting och arbete för att skapa en mer samlad Mälardalsregion är några frågor jag kommer att jobba med.

Värmdöcentern skall fortsätta Allianssamarbetet
I förhandlingarna 2006 ställde sig Värmdöcentern bakom samarbete i Alliansen under en mandatperiod med inriktning på fortsatt samarbete under nästa mandatperiod om det blev tydlig borgerlig majoritet. Det blev det med ca 56 procent av Värmdöborna som rösta för fortsatt Alliansmajoritet.
Det vore ett svek mot Värmdöborna att då inte fullfölja vad vi också gick till val på - ett fortsatt Allianssamarbete.
Alternativet är tre ensamma centerpartister i kf utan inflytande i nämnder och styrelser eller att göra upp med s och v. Hur många är det då som röstar på centern i nästa val?

För övrigt lyser solen och fåglarna kvittrar och det var fyra grader "kallt" i morse.

Inga kommentarer: