lördag 23 oktober 2010

Afghanistan: Ett enigt Sverige är eftersträvansvärt
Jag har bara en men en viktig reflektion om dagsläget kring Afghanistan. Regeringen och statsministern bör eftersträva en så bred uppgörelse som möjligt om Afghanistan - gärna en sjupartiuppgörelse. Det visar god vilja från Alliansen, det förbättrar relationerna till de rödgröna, inte oväsentligt för framtiden, och vänstern har i sakfrågan den bästa uppfattningen, och kanske viktigast, Sverige står enat i en avgörande utrikesfråga.

Kd tänker om
och vill ersätta det mindre lyckade vårdnadsbidraget med en mer samlad familjepolitik som "stärker självbestämmandet" för familjen. Bra, men det räcker inte med detta för att rycka upp Kd från en farlig nedåtgående spiral. Fortsätt den ideologiska debatten. Gör det genom att attrahera i stället för att stänga ute tänkbara grupper kring, vardagens folk, starkt socialt ansvar, kristen grundsyn men med tolerans och öppenhet. Se där...

Centerns valanalys fortsättning
I går skrev jag om att återinföra 1:e och 1:e vice ordförande, alternativt två jämställda partiledare, en man och en kvinna samt ha stämmor varje år. Det är organisatoriska förändringar för att stärka interndemokratin. När det gäller politiken måste energi-, miljö- och klimatpolitiken lyftas fram. Det blir centrala frågor i decennier framåt. Ingen ny kärnkraft, det är en förtroendefråga. Satsa på mindre klimat- och miljövänliga bostäder för ungdomar.
Bygg vidare på höghastighetståg och spårbilar. De passar utmärkt att kombinera där spårbilar blir matarbanor till stationerna för höghastighetståg som måste ligga en bit från stadskärnorna.

För övrigt kommer Sara och Hanna hit i dag när Emma med mamma och pappa skall se på Mamma Mia...barnvakt alltså...roligt

Inga kommentarer: