fredag 22 oktober 2010

Europarådet ryter till
Europarådet - detta i svensk media ofta osynliga, mellanstatliga samarbetsorgan för 47 medlemsländer antog häromdagen en deklaration som kan bli vägledande även för EU i frågan om romerna. Generalsekreteraren Torbjörn Jagland skall ha en stjärna i himlen för sitt goda initiativ. Man behöver inte vara överstatlig för att göra goda insatser....

Men det tror EU
som alltmer närmar sig den EU-skatt som jag sett i förlängningen och varnade för redan i EU-folkomöstningten för 16 år sedan. Det är federalisternas drömscenario. En "skatt på transaktioner" är nu inkörsporten för att gå runt frågan om EU-skatten. Det är samma medborgare som skall betala. Vi betalar redan 25-20 mdr per år och får tillbaka mindre än hälften. Alla pengar "från EU" komemr från dig.... En EU-moms blir som för Sträng, bara några tiondelar...sa han på 60-talet. Nu är vi upp i 25-27 procent....Säg Nej Reinfeldt.

Valanalysen fortsätter
Har du förslag - organisatoriska och politiska -inför kommande mandatperiod och nästa val?
Så lyder den sista frågan och här är mina svar till centerns valanalysgrupp:
Återinför 1:e och 2:e vice ordförande i partiet för att bredda ledarskapet. Alternativt två jämställda partiledare, en kvinna och en man. Förstärk interndemokratin och folkrörelsen centern. Återgå till partistämmor varje år. Det är bara dumheter att hänvisa till att det blir för dyrt. Vi är ju det parti som har mest pengar.
Mer följer i morgon....

För övrigt skall jag nu se på Stockholm Open. Det har jag och senare grabbarna gjort nästan varje år sedan starten 1969....

Inga kommentarer: