fredag 29 oktober 2010

Höghastighetståg, spårbilar och lightrail i samhällsplaneringen
I dag skall konferensen bredda perspektivet till stads- och samhällsplanering i USA och Världen. Mest intessant är utvecklingen i Indien och Kina som måste göra något radikalt åt städer som Neh Delhi, Bombay och Beijing med invånarantal större eller dubbelt som hela Sverige. Även om vi får fram miljövänliga bilar som elhybrider så blir köerna och igenkorkningen av städerna omöjlig. Kollektivtrafiken måste hitta nya vägar.
I Californien diskuteras höghastighetståg till de större städerna. De måste dras en bit utanför stadskärnan för att komma fram för att verkligen vara höghastighetståg. Då krävs en snabb, enkel och miljövänlig matartrafik till stationerna och där kommer spårbilar in.
Är det någon som ser exportmöjligheterna för ett land som Sverige framför sig?

Nu går jag i väg till dagens första session on "Podcars and Smart Growth"

Och nu har andra dagens spårbilskonferens avslutats.

I dag har det handlat om teknik, säkerhet, betalning och tillgänglighet för funktionsindrade och äldre. Otroligt viktigt att kunna ge svar på när människor frågar. Vi har också pratat om standardisering. Alla har väl hört om järnvägar som möttes vid nationsgränsen med olika spårvidder...för mer än hundra år sedan.

USA bildar PCC - Podcar Candidate Cities
Dagens huvudbudskap är ändå bildandet av ett KOMPASS USA. Under namnet PCC - Podcar Candidate Cities bildade USA:s företrädare ett motsvarande nätverk som vi har i Sverige. Företrädare från Santa Cruz, San José, Maryland, Denver, Minnesota, Ithaca, New York m fl gick samman i PCC. Nästa steg blir bildandet av ett KOMPASS eller PCC International med de olika ländernätverken. Kanske i Sverige.
Vi åtog oss att stå värld för nästa spåbilskonferens 17-19 september 2011. Vilken framgång för modern miljövänlig spårteknik, för miljön, energin och klimatet. Grattis till mig själv som ordförande i KOMPASS. När skall svenska regeringen...

För övrigt skall vi nu precis gå ut och äta med den svenska delegationen. I morgon blir det fortsättning i San Francisco.

Inga kommentarer: