måndag 11 oktober 2010

Björklund har rätt om kristendomen
Det är kul att kunna säga utan bisatser att Björklund har rätt. På min tid fanns det kristendomskunskap. Kommer bara ihåg läraren. Det var inte så många som var intresserad av ämnet heller, minns jag. Självklart skall vi lära om andra religioner är kristendom - de stora värdsreligionerna, men kanske även indianers, samers och andra naturfolks religion eller naturtro.
Lika självklart skall kristendomen ha större plats än andra religioner. Helt enkelt för att den är en del av vår kultur. Vi börjar väl inte lära oss Kinas geografi före Sveriges och inte heller prioriterar vi Jamaikas historia före Sveriges...Då blir det rätt självklart, eller hur...?

Andreas Carlgren: Slå vaktom den biologiska mångfalden
Om någon vecka börjar toppmötet i Nagoya om biologisk mångfald. 4000 arter är rödlistade och 800 är akut hotade. I Nagoya förhandlar miljöministrar från hela världen om hur vi skall slå vakt om den biologiska mångfalden på jorden.
I dag skriver Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen i DN, http://www.dn.se/
att Sverige borde ta initiativ inom EU inför mötet. Vilket utmärkt förslag och vilken utmärkt möjlighet för centern och Andreas Carlgren att följa det goda rådet.

Bort med BNP
En första åtgärd borde vara att få bort BNP-begreppet på mätare av god ekonomi, eller ekonomisk tillväxt. I ekonomisk tillväxt läggs in avfall, utsläpp, överfiske, handelsgödsel, fler bilar av alla sorter, kärnkraft.... Bort med det förlegade BNP-begreppet som vi föreslog redan i slutet av 1980-talet när jag var sekreterare i Naturresurs- och miljökomitten tillsammans med Karl-Erik Olsson och Lennart Daléus. Det gick inte då, men kanske är det moget nu...

Fört övrigt öppnade vi Tornhusets företagscenter för kontraktsskrivning med företagare från Värmdö i morse...verkligen roligt och där var mest tjejer...

Inga kommentarer: