onsdag 20 oktober 2010

Afghanistan: Krig i kvicksand
skriver DN i sin huvudledare i dag och träffar huvudet på spikten www.dn.se,. "Det finns ingen militär lösning i Afghanistan" Roligt att DN har läst min blogg... Regering och opposition i Sverige skall göra upp om tillbakadragandet. Freden går inte att vinna med mer krig.

Mammaledigheten i EU-parlamentet - viktig fråga på fel ställe
Det var ett tag sedan jag var där men jag känner igen atmosfären och hu lätt det är att dras med i en frågan som inte har i EU-parlamentet att göra. Sälvklart skall varje land avgöra vilka regler som skall gälla vid sjukdom, arbetslöshet och föräldraledighet. Det är därför lite förvånande att se mina gamla kollegor på Nej-sidan i folkomröstningen som Eva-Britt Svensson, Marita Ulvskog och Anna Hedh i EU-parlamentet argumentera för överstatliga och bindande bestämmelser om mammaledigheten....
Det är inte EU som skall tala om hur föräldrarna skall ha det i Hemmesta.

Valanalysen
Så har vi kommit till fråga 2 i valanalysen
Hur ser du på gen gångna mandatperioden?
Så här svarade jag till valanalysgruppen:
Centern har hållit hög profil och fått igenom många bra förslag inom näringsliv, småföretag, sysselsättning, jobb och lärlingsplatser. Vi har varit sämre på miljön. Marknadsföringen av förslagen har varit dålig. Infrastruktur och vägar har det satsats stora pengar på. Det har varit bra.
Vi borde ha fullföljt till 100 procent höghastighetstågen. Vi borde ha gått ut med och intecknad spårbilar, som nu kommer i hela världen. Vi borde ha stått fast vid centerns Nej till Västerleden eller Förbifart Stockholm. Mer i morgon...

För övrigt måste jag nu gå till vårdcentralen med min onda axel. Aj, aj...

Inga kommentarer: