fredag 8 oktober 2010

Schlingman blir "propagandaminister"
Det är ett utmärkt val av Reinfeldt och det är en utmärkt uppgift, eftersatt av förra regeringen och inte minst eftersatt av centern, som skulle behöva en person med liknande roll. Att beskriva och förklara regeringens politik med enkelt vardagligt språk blir Schlingmans jobb som statssekreterare i Statsrsådsberedningen. Kommunikation, dialog och marknadsföring i bästa mening med hela folket som mottagare.

Socialdemokraterna föryngrar i utskotten
med många nya yngre namn. Jag säger inte att det alltid är rätt men i detta fall är det nog nödvändigt. Otroligt nog behåller vår bäste lobbyist Thomas Östros sin roll som ekonomisk talesman.... Tack.

Visst kan Filippa bli finandslandstingsråd
Självklart måste Filippa Reinfeldt kunna bli finanslandstingsråd efterCatharina Elmsäter-Svärd om hon ställer upp och väljs. Hon skall väl inte diskrimineras bara för att hennes man är statsminister. Dumt. De kan säkert själva avgöra när det finns risk för sammanblandning och "jäv" i de olika uppdragen. Det behöver inga professorer i statskunskap tala om som i dagens SvD www.svd.se. Den 9 november väljer vi i landstinget. Jag jobbar gärna ihop med Filippa. Hon är kompetent, öppen och lättsamarbetad.

I Värmdöcentern
måste vi nu se om vårt hus, vända på några stenar, flytta några pjäser men också ta vara på både erfarenhet och förnyelse i det interna arbetet. Detta för att kunna komma tillbaka i en ny roll som ett parti utanför alla Allianser i Värmdö. Som jag ser det måste vi stärka fullmäktigegruppen så att vi som folkvald grupp får friare händer att göra upp med andra partier och "block" i kf, för att på bästa sätt tillgodose Värmdöcenterns intressen.

För övrigt är fruktträden gulgröna, murgrönan allt allt mer rosa och lönnen på väg till rött...

Inga kommentarer: