torsdag 7 oktober 2010

Centern förlorare 1,2 3
Det verkar vara temat för dagen.

Centern förlorar mest i regeringen
Så skriver DN http://www.dn.se/ i dag och pekar ut att centern fick 13 procent av Alliansens röster men får bara 4 procent av pengarna i budgeten. Vi fick behålla 4 statsråd. Kd och Fp sina 4 respektive 3 också. Det var ett förnuftigt beslut av regeringen och Reinfeldt. Visst, m stärker sin makt över pengar och budget, enligt DN handlar det om 78 procent av utgifterna, medan centern då bara skulle få sina 4.
Nu är politik och pengar inte samma. Centern tappar i inflytande bland ministrarna; de statliga företagen, infrastrukturen och vice statsministern försvinner från centerns revir. Det är tungt men, förtroende och stöd i opinionen sitter inte alltid i pengar och poster.

Stort c-tapp i kommunerna
Det andra som nu diskuteras är kanske allvarligare. Det handlar om centerns stora tillbakagång i kommuner och landsting över hela landet, undantaget Stockholm och Värmdö...!
Centern förlorade i samtliga landsting, även om vi behöll mandaten i Stockholms läns landsting.
Centern förlorade i 230 av 290 kommuner....så där 1,2,3 mandat i varje kommun. Det är här det är svårast.
Annie Johansson och valanalysgruppen måste första analysera varför, sedan hitta vägen framåt....

Värmdö gick fram men..
Det är ett tragiskt efterspel till Värmdöcenterns framgång i valet, 300 nya röster eller 30% och ett nytt mandat. Själv är jag nöjd med 251 av kryssen, procentuellt fler än någon i något annat parti. Kanske var det till och med där mandatet vanns...

...uteslöts från inflytande i Alliansen
Jag och de flesta i Värmöcentern ville fortsätta samarbetet i Alliansen. Det var också något som vi meddelat väljarna i valet och som man räknade med. Det finns dock några medlemmar som konsekvent undergrävt förtroendet för centern gentemot Alliansen. Det har man gjort genom ständig kritik i ord, i tal och i blogg. Ständigt nya förslag från centern två dagar före kommunstyrelsens sammanträde har tärt på förtroendet för centerpartiet... Vi behövs ju inte för majoriteten....

En har gjort sig omöjlig
En annan har försökt lyfta fram denne omöjlige person som ordförande i en viktig nämnd i kommunen. Och detta i ett förhandlingsläge där centern redan balanserade på tråden att få fortsätta samarbetet.... Politisk fingertoppskänsla?
Nu är vi lämnade ensamma, utanför och utan inflytande i nämnder, styrelser, beredningar...under fyra år.
Oproffessionellt, onödigt och tragiskt.
Nu, utanför Allianssamarbetet måste vi finna helt nya arbetsformer.

Inga kommentarer: