torsdag 21 oktober 2010

Hårda tag i Storbritannien...
Det hör nog till rekorden det sparprogrm som finansminister George Osborne i den nya tory/liberaldemokrat regeringen presenterade i går. Det handlar om nedskärningar på 900 mdr kronor. Alla departement skall sänka sina utgifter med en femtedel men sjukvården och skolan skall skonas. Försvaret skall sänkas med 8 procent.
Det behövs. Budgetunderskottet är 11 procent. Det är också bättre att det görs med nedskärningar än skattehöjningar...

...och Frankrike...
De massiva demonstrationerna hotar Sarkozy Det handlar om höjning av pensionerna. Pensionssystemet är för generöst och hotar de redan dåliga statsfinanserna. Också Frnakrike måste sanera. Klarar inte Sarkozy detta hotar det hans politiska roll och hans möjligheter att bli omvald om knappt två år.

...och USA
som står klart till drabbning mot Kina i "Valutakriget" när G20-ländernas finansministrar träffas i Seoul. USA pressar Kina att skriva ner sin valuta samtidigt som man trycker dollar för fullt hemma med ökade underskott.
Finanskrisen är inte över och Anders Borg har alldeles rätt som skaffar sig och Sverige ordentliga buffertar.

Och valanalysen fortsätter
på fråga två,
Hur ser du på den gångna mandatperioden?
Vi har haft för dålig medborgardialog och ännu sämre interndemokratisk dialog, trots förbättringarna i nätet. Vi borde naturligtvis haft en stämma före valet? Där missade vi flera dagars uppmärksamhet....eller är partiledningen rädd för debatt och diskussioner direkt med våra medlemmar? Det har varit för mycket tjänstemannastyrning från RO, riksdagen och hela centerns internarbete. Var är folkrörelsen?
Mer kommer i morgon om vad vi bör göra.

För övrigt skall jag nu in till det regionala skärgårdsrådet och sedan till konstituerande landstingsgrupp med diskussion om förhandlingar och nomineringar...

Inga kommentarer: