torsdag 14 oktober 2010

Bodström gör bort sig -kan bli dyrt
Thomas Bodström håller på att göra bort sig. Det är naturligtvis positivt att vara så kreativ. Det är imponerande att hinna med så mycket som Bodström gör; riksdag, advokat, Pysslingen, deckare. Men det inger inte något förtroende att ställa upp till val i riksdagen och sedan vara borta i månader utan att ha fått något tillstånd till det. Nu blir det nej och det skulle förvåna mig mycket om Bodström inte kommer hem - karriären går nog först i alla fall. Att avsäga sig riksdagsplatsen och komma igen 2014 går säkert, precis som Gustav Fridolin, men hur uppfattas det av både egna och utomstående...

Sjukvårdskrisen - Skapa fler vårdplatser
Ska det vara så svårt att inse att vi har för få vårdplatser i landet. Under 90- och 2000-talet var det närmast en tävling mellan landstingen att minska antalet vårdplatser. Tiden på sjukhus skulle ner helst till noll , dvs patienten skulle kunna gå hem samma dag som operationen...Det har minskat kostnaderna men de har också minskat patietsäkerheten och ökat stressen med överbeläggningar för sjukpersonalen.
Danderyd, Sundsvall, Karolinska, Malmö, Linköping, Astrid Lindgrens barnsjukhus. Man skall inte behöva dö på sjukhus för att sjukpersonalen inte hinner med. Är det inte vård man skall få på sjukhus...?

Värmdö borde få en EU-handläggare
Vad jag tycker om EU är det väl ingen som tvivlar om. Men nu finns det sedan länge och vi bör naturligtvis både ändra sådant som inte är bra ,t.ex den ständigt ökande överstatligheten och brist på öppenhet och demokrati. Men vi bör också ta vara på det som EU kan ge -jag säger inte att det är bra. Det är heller inte EU:s pengar. Alla pengar som EU har är dina och mina från medlemsländerna. Sverige betalat så där 25-30 mdr om året...
Men Värmdö borde få en EU-handläggare, eller utse ut någon i förvaltningen som söker pengar från EU:s alla program.
T.ex AAL, Ambient Assitsted Living. Kunde Arvika få 25 miljoner kan väl vi.....Det finns 600...

För övrigt skall jag nu äta lunch med Sten Engwall och tala om ekologiskt byggande, Ekobacken...och..

Inga kommentarer: