måndag 15 november 2010

Monas Sorti - öppnar personstriden
Den troliga följden av Mona Sahlins avgång i går är en öppen strid om partiledarskapet där personfrågorna dominerar. Det är tragiskt och synd men i det läge som uppstått är det ofrånkomligt. Mycket inom SAP har handlat om Monas Sahlin personligen och med avgången blir det en följetong in i framtiden också - till i mars när kongressen väljer ny ordförande.

Hård strid mellan höger och vänster
Morgan Johanssons hårda angrepp på Thomas Östros i veckan öppnar för en strid också om politikens intriktnting. Skånesossarna är mer vänster och Thomas Östros, som nära knuten till Mona är mitten/höger i partiet. Ingen av dessa kommer att bli partiledare. Det blir flera svåra avvägningar för den valberedning som skall väljas på fötroenderådet den 4 december.
En kvinnlig partiledare? Ulrika Messing ligger då bäst till. En nygammal sosse, som verkligen vill..då skall inte Pär Nuder underskattas. En mittensosse och kompromisskandidat som de flesta kan acceptera. Så blir det och då heter partiledaren Sven-Erik Österberg.

Men partiets storhetstid är över
Sven-Erik Österberg är traditionalist med stor erfarenhet och samtidigt öppen för förändringar. Han får dock leva med att partiets storhetstid är över och koncentrera sig på att föra in socialdemokraterna i tiden och bort från historien. Framtidssamhället, hur vill vi människor leva, jobb, fritid, skola, engagemang, kultur. Och glöm inte det internationella..där vår värd ständigt krymper.

För övrigt skall vi nu ha möte i kf-gruppen i Värmdöcentern och fortsätta vårt arbete med budgeten..

Inga kommentarer: