måndag 29 november 2010

Grekland . Irland - Portugal - Spanien och...
Irland får nu låna 800 mrdr svenska kronor av Internationella valutafonden, IMF, EU och bland annat Sverige med 6 mrdr. Det är ett måste för att Irland inte skall gå i bankrutt med banker och statsskuld. Av pengarna skall 35 mrdr användas till bankerna och 50 mrdr gå till staten för räntekostnader. Hårda åtstramningar drabbar befolkningen.
Orsaken? Lättvindiga lån till bostäder, dålig kontroll på bankerna, urusla ekonomiska kontrollåtgärder både nationellt och internationellt, euron som kanske inte skapar problemen men som försvårar en lösning. EU-länderna har inte följt sin egen stabilitetspakt som skall vara en sorts ersättning för att finanspolitiken är nationell. Nu finns risk att EU-skatter införs i stället. Krisen förvärras.

Wikileaks hotar världsfreden
Diplomatin - det som sker bakom det som syns i rampljuset är nödvändig för att skapa information och kommunikation mellan länder. Skvaller får tas för vad det är - enskilda personers omdöme om andra. Wikileaks rapportering hotar i förlängningen världsfreden. Så ungefär i telegramtext formulerar sig Carl Bildt i morgonekot och jag håller med. Öppenhet för dess egen skull kan hota världsfreden.

Cancún med mer realism
I Köpenhamn där vi deltog från KOMPASS, var förväntningarna stora. Det blev för mycket. Höga förväntningar som faller skapar besvikelse. I Cancún är förväntningarna låga. Blir det någon form av avtal, är det en framgång. Det är viktigare att samtalen fortskrider. Skulle Sverige och Norden få en starkare roll om vi förhandlade gemensamt? Gunnar Wetterberg föreslår det i sin bok om Förbundsstaten Norden. Ja, rätt tänkt men kanske börja lite försiktigare...

S höjer inte skatten i landstinget
De ursprungliga budet om höjd skatt i landstinget från s har nu förbyts i bibehållen skatt i s-budgeten och diskussion om minskad byråkrati. Bra båda. Att korta vårdköerna är samma inriktning som vi i Alliansen. Enhetstaxa i kollektivtrafiken tyckte jag var bra den korta tid den fanns, men det handlar också om vilka intäkter den ger och hur rättvist eller orättvist den upplevs av resenärerna. För låga intäkter kan ju i stället leda till högre skatter....

För övrigt är Sara och Hanna här i dag också med sin ögoninflammation..och jag skall gå till överförmynderitet.

Inga kommentarer: