tisdag 23 november 2010

Grekland - Irland - Portugal - Spanien - ?
Irland vill nu ha ekonomisk hjälp och Irland får det från flera håll EU, IMF och även från länder utanför euron som Storbritannien och Sverige. Oavsett vad man tycker om euron så skulle en kollaps för hela systemet negativt påverka Europa inklusive Sverige.
Vi har haft Grekland, som är mitt i återhämtningen. Nu är det Irland med ett budgetunderskott på 32 procent av BNP, där stabilitetspaktens gräns går vid 3 procent. Nu talas det i EU om att Irland måste ändra sin skattepolitik, främst sin låga bolagsskatt. Sedan kommer Portugal, Spanien och kanske nya bud om skatteändringar. Visst är detta steg mot en gemensam skattepolitk....?

S och V står närmast Sd om arbetskraftsinvandringen
Socialdemokraterna och facket är de som står närmast Sverigedemokraterna i fråga om arbetskraftsinvandring. Jag hörde Vanja Lundby-Wedin i TV häromdagen och hela inriktningen var regler och insatser som begänsar invandringen av utländsk arbetskraft i Sverige.
S tar upp exempel på mindre seriösa arbetsgivare och sådant skall åtgärdas men det får inte bli argument för att stoppa eller minska arbetskraftsinvandringen. Det räcker med Sd....

Centerbudget i Värmdö klar
Ett förslag till centerbudget har arbetats fram av kf-gruppen, kretsstyrelsen och de politiska sekreterarna. Det är en ny situation för Värmdöcentern att inte längre vara välkommen i samarbetet i majoriteten. Onödig men nu är det så. Det är samtidigt alltid välgörande att ordentligt gå igenom sin egen politik, vad vill, hur vi skall uppnå det och vilka resurser vi vill avsätta.

Värmdö har fantastiska förutsättningar.
Natur, miljö, skärgård attraherar. Vi måste därför vara varsamma med våra natur- och kulturmiljöer. Framtids- och klimatberedningens Vision 2030, har t.ex konkretiserats i att kommunens byggnader skall senast år 2018försörjas med lokal förnybar energi. Skolan, De äldre, trafiken....vi har ett bra budgetförslag. Tack alla medverkande.

För övrigt har Sonja och jag varit hos Emma, Sara och Hanna på eftermiddagen som är hemma med ögoninflammation. Men leka kan man ändå...

1 kommentar:

Anonym sa...

Och vegetarianerna står närmare Hitler än köttätarna?