fredag 19 november 2010

Centern 100 år
Ja, det är värt att fira. Bondeförbundet med rötter i den svenska landsbygden övergick till centerpartiet som på 60-70-talen också tog sig in i storstäderna. I valen 1973 och 1976 fick centern 25,1 respektive 24.1 procent av rösterna. Fälldin bildade regering. Det är roligt med jubileum och det är värt att fira.
Men viktigt är också att se framåt. Dagens TV4/Novus undersökning är ingen upplyftande läsning för centerpartiet med 4.6 procent. Det är tvåprocent lägre än i valet i september som var 1.3 procent lägre än förra valet 2006. Micke Arthursson får något att bita i och det är naturligtvis bara en tidsfråga när debatten om centerns framtid blommar upp. Börja med att återinföra årliga stämmor.

En "stabil" landstingsbudget från Alliansen
I går presenterade vi Alliansens gemensamma budget i landstinget. Två miljarder mer till sjukvården och en halv miljard mer till kollektivtrafiken. Ekonomin är god med ett överskott på 1.6 miljarder som nu i delar tillförs verksamheten. Vårdvalet byggs ut till bland annat gynekologi och hudvård. Centern har drivit på för att se över ersättningssystemet, vilket nu skall ske. Det måste utformas så att patienter som kräver mer vård och mer tid verkligen får det och att ersättning utgår för detta. Centern får en egen rotel med miljö- och skärgård och 3 miljoner i nya pengar tillförs Skärgårdsstiftelsen. Nord-syd passagen skall vi jobba vidare med.

Centern tar fram eget budgetförslag i Värmdö
Värmdös expansion måste förenas med stor varsamhet och hänsyn till våra unika natur- och kulturmljöer. Vi har en stor låneskuld som måste ner. Kommunalskatten är hög liksom taxor och avgifter. Vi har en målsättning att kunna sänka skatten med 40 öre under mandatperioden utan att göra avkall på kvaliteten, välfärden eller servicen.
Framtids- och klimatberedningens arbete mot ett hållbart Värmdö i byggande, transporter och företag måste säkras genom en uppföljningaplan. Näringspolitiken måste knytas närmare kommunstyrelsen för att stödja våra företag, få fler arbetstillfälen och kunna minska pendlingen. Några förbifarter skall vi inte ha.

För övrigt skall vi nu prata landstingskansli igen och närmar oss en färdig bild. Roligt

Inga kommentarer: