lördag 27 november 2010

Debatten går vidare s, kd och c...?
Nu är det plötsligt tyst med namn som är aktuella som partiordförande i s. Nu avgörs frågor om valberedning, ordförande i den och uppläggningen av kongressen i mars i tysthet. Utåt är det en debatt om bristen på öppenhet inom s och skillnaden mot t.ex miljöpartiet. I dag är det Luleås kso, Karl Petersen ( s ) som kritiserar slutenheten och kräver öppnare processer.
Det borde gälla alla partier. Jag hoppas att centern går i täten när det blir dags....

Och Göran Hägglund
får vara kvar, även om alla förstår att sex timmars diskussion i partistyrelsen måste ha frestat på. Beskedet att partistyrelsen "står bakom" sin partiledare är väl också ett ordval med något lägre entusiasm än "har fullt förtroende". Nu gror jag Hägglund är så förståndig att han lyssnar,
tar till sig kritiken och ser till att han blir omvald på nästa kongress. Han har mer att ge, men jag gillar Mars Odell...

Nya bud om Slussen - bättre för Värmdö?
Mitt under processen med utställning av det slutgiltiga planförslaget för Slussen kommer nya bud. Nu skall det undersökas om det går att bygga bussterminalen inne i Katarinaberget. Om det, som det sägs, innebär att bussterminalen kommer närmare T-banan så är det bra för oss Värmdöbor. Blir det mer plats över på kajplanet för gångare och cyklister är det också ett plus.
Men, vi måste bli bättre på att bevaka Värmdöbornas intressen i "utomkommunala frågor".

Centerns landstingskansli växer fram
Så har vi då anställt Fredrik Bojerud som kanslichef på centerns landstingskansli. Ett utmärkt val som vi var eniga om i gruppstyrelsen. Fredrik har lyckosamt drivit kampanjarbetet i Stockholm under valrörelsen och stärkt centern i storstaden. Nu tar vi nästa pilsner och lyfter frågor om vård, trafik, skärgård, miljö och regionplanering till nästa val.

För övrigt skall vi nu ha födeslsedagsfest för Sonja med hela familjen Åsa, Micke, Emma, Sara, Hanna, Stoffe, Stina, Sonja och jag. Lite sång ock så....

Inga kommentarer: