söndag 28 november 2010

Grundlagsdebatt - men efter beslutet
Det är svårt att diskutera grundlagar och konstitutioner. Det är inte många som orkar gräva ner sig i författningar och juridiska grundlagstexter. Nu har riksdagen precis ändrat grundlagen igen med lägre trösklar för personval, samma i alla val, lättare att folkomrösta i kommunerna och mer självständiga domstolar. Först efter beslutet kommer debatter i gång på alla dessa tre områden.

Bra att uppenbarhetsrekvisitet försvinner
Ta den sista frågan om det sk uppenbarhetsrekvisitet i 1974 års grundlag. En domstol fick inte vägra tillämpa en lag såvida den inte "uppenbart" stred mot grundlagen. Regeln har en tydlig politisk förklaring, särskilt omhuldad av socialdemokraterna. Det är politikerna som fattar beslut om lagar och tolkningar i Sverige, inte domstolarna. Politikerna, med folkets makt i ryggen, står över juristerna. Det har inneburit att någon prövning i det närmaste inte förekommit alls om nya lagar stått i strid mot grundlagen. Nu tas uppenbarhetsrekvisitet bort och det är bra. Så gäller i mång andra länder. Domstolarna skall vara självständiga men måste då också ha instrument att vara det.

En sådan trevlig födelsdagsfest vi hade i går- Men nu är det söndag och då skall jag slå Micke igen i tennis, precis som Federer slog Djokovitz i går...

Inga kommentarer: