torsdag 25 november 2010

Kriserna och euron skapar fattiga och rika i EU
En av huvudtankarna med euron var "cohision", sammanhållning. En annan var gemenskap och en tredje utjämning mellan fattiga och rika delar av EUropa. Kriserna och euron har givit oss motsatserna, splittring, interna strider och fattiga och rika. Nu senast föreslår Tysklands förbundskansler Angel Merkel utan förvarning eller förhandlingar med andra euroländer att också banker och finansbolag skall dela på kostnaderna när euroländer hamnar i kris. Varför? Det blir annars Tyskland som får bära det mesta och så långt sträcker sig inte solidariteten...
Eurokrisen har bara börjat...

Avskaffa inte världens äldsta tryckfrihetslag
Sverige var först i världen med 1766 års tryckfrihetsförordning. År 1991 kompletterades den med en yttrandefrihetsgrundlag som täckte nya medier. Våra regler krockar ofta med EU som inte har samma tradition av öppenhet. Nu skissar regeringen på att avskaffa dessa grundlagar och införa något nytt för att anpassa sig till EU. Gör inget dumt. Behåll vår gamla Tryckfrihetsförordning och behåll respekten för svensk yttrandefrihet...

Lång dags färd mot Värmdöbudget 0030
Så tog vi då budgetbeslutet till sist i kf efter många turer från flera håll med ny majoritet med Koalitionen och centern utanför Alliansen. Det är naturlitvis tråkigt för oss att bli uteslutna från majoriteten och alla nämnder och styrelser men nu får vi leva med det. Det ger samtidigt en möjlighet att "i lugn och ro" fokusera på centerns politik och det är bra.
Jag inledde...
debatten med Värmdöcenterns grundläggande idéer om varsamhet med Värmdös natur och skärgård men öppna för utveckling och byggnation främst i befintliga centrumområden. Skatten skall sänkas med 40 öre under mandatperioden, läs- och skrivgaranti i skolan från årskurs tre, garantier för ett gott liv på äldre dar som samboendegaranti för makar. Besparingar på central förvaltning. Jag, Ina, Henrik och Lasse med Karin bland hejarklacken hade en lång dags färd mot natt som började på onsdag vid 12.00 tiden och slutade torsdag morgon 01.00....

För övrigt kommer jag från Emma, Sara och Hanna som varit hemma några dagar med ögoniflammation. Nu skall jag bjuda Sonja på födelsedagsmiddag med god mat och varm brasa.. och...

Inga kommentarer: