lördag 20 november 2010

Stadsbyggnad och trafik måste gå hand i hand
Det är en av slutsatserna på det heldagsseminarium som jag nyss kommit hem ifrån från "Omställningsruppen" i Sigtuna kommun som hade fått ihop 10-talet talare på temat "stadsbyggnad och trafik för ett uthålligt samhälle". Hur vill människor bygga och b0? Stad- och land i planeringen, kollektivtrafikens framtid, trafik i ett Europaperspektiv var några av rubrikerna. Föreläsare var bland andra Stella Fare, numera kolleta med mig i landstinget ( fp), Björn Sylvén konsult i planfrågor och jag som pratade om modern miljövänlig transportteknik som höghastighetståg, lightrail och spårbilar.

Slutsats:
Vi måste mycket mer integrera stadsbyggnad, samhällsplanering, lokaldemokrati, och trafik med varandra för att klara ett uthålligt samhälle. Lite som en återgång till lokalsamhällesdebatten och de framväxande byalagen på Kungsholmen på 60-och 70-talen. Defifnitivt något för centern att utveckla vidare. Vad säger du Micke A?

Pär Nuder - Personrepris
I dag fylls hela sidan 18 i Expressen med "framtidslöftet" Pär Nuder. Gärna för mig om socialdemokraterna vill fortsätta nedgången. Han är kunnig, erfaren, insatt, kan spelet, men jag tror inte att en Personrepis är rätt väg för s. Jag känner bara Pär lite ytligt men har svårt att tro att han skulle vara s-lyftet. Tror heller inte han passerar alla hinder på vägen. Sven-Erik Österberg är fortfarande min man. Bra, redig, fackligt och politiskt erfaren socialdemokrat utan åthävor.

För övrigt skall vi i morgon ägna oss åt Värmdöbudgeten från kf-gruppen. Lite mycket heldagar nu med politik mitt i förkylningen...

Inga kommentarer: