tisdag 2 augusti 2011

Anmäl  Syriens diktator till internationella domstolen i Haag
En militär intervention vore lika berättigad i Syrien som i Libanon. Nu finns inte förutsättningarna till det på samma sätt. Gör nu med Syriens diktator  Bashar-al - Assad som med Khadaffi anmäl honom till internationella domstolen i Haag för brott mot de mänskliga rättigheterna. Det skulle sätta press på honom och hela regimen. Sverige kunde gott ta ett initiativ eller centern - varför inte någon av ordförandekandidaterna, eller alla tre tillsammans med Maud Olofsson? Det skulle skapa...

EU mot  EU-Staten: Ett nytt EU är fött skriver Joschka Fischer
i DN www.dn.se . Han talar om eurokrisen som leder till en stark federation med den europeiska valutafonden som stommen i en ekonomisk regering där euro-länderna går före. Det leder till "kännbara suveränitetsförluster" där bl a de statliga budgetarna underställs EU:s granskning. Tack igen svenska folk för Nej till EMU 2003. Låt stå.

Centerval: Värnamoliberalism mot Mosshultliberalism
skriver samma tidning DN i dag. Annie Lööf, nygift i helgen och Grattis, med ren marknadsliberalism som Adam Smith och Margret Thatcher eller Anna-Karin Hatt, med "En varm och grön socialliberalism".
Varför inte ett centerparti med återskapad grön centeridentitet för en hållbar miljö-, energi och klimatpolitik, mot privat och offentlig maktkoncentration, för decentralisering och en stark och solidarisk välfärd.

För övrigt uppdaterar jag mig med  post, mail och annat som legat nere under fisketuren.

Inga kommentarer: