lördag 27 augusti 2011

Borg försäkrar sig -men var är visionerna
Borg varnar för skuldstormen. Ansvar, återhållsamhet, svångrem och hängslen. Bra. Det är detta Alliansregeringen( mest moderaterna) vunnit på. Bra att sätta in tillfälliga stimulansåtgärder 2012 och 2013 för jobben. Den svåraste frågan för regeringen är arbetslösheten som i den nya prognosen ökar med 1 procent 2012 och 2 procent 2013 till totalt 7,7 procent. Där ska insatserna sättas in.

Förslag:
Dela upp sänkningen av restaurangmomsen på två år, dvs 5,5 mdr på två år i st för ett år. Ge också Kd pensionärsspengar(totalt ca 2,5 mdr) på två år. Det visar återhållsamhet, men samtidigt lyhördhet.
Ta fram ett program för visioner om framtida investeringar i miljöteknik, transporter, byggande och forskning så att vi, får något annat än dagens plånbok att tänka på.

Bra svar från Annie till Schlaug - men ta fram ett nytt tillväxtmått på värdehöjande tillväxt.
Centern borde ta fram ett förslag om förändring av BNP som tar hänsyn till miljö-, energi- och klimatkostnader, dvs baksidan av fel tillväxt. Då kan ett system som ger "värde" som Annie skriver tas fram, alltså värdehöjande tillväxt, dvs hur värdet kommit till. Där ska baksidan på tillväxten också räknas in eller räknas av.

SL-kortet: Kollektivresandet ska öka inte minska
Vi har i Centern i landstinget gått med på en höjning med 100 kr till 790 på SL-kortet. Det minskar resandet säger konsulten Göran Tegnér med 4-5 procent i år. För mycket säger jag. Inga fler höjningar under mandatpersioden och kollektivtrafikresandets andel av trafiken ska öka, inte minska.

För övrigt ska Sonja och jag nu gå och bada på Grillsbadet

Inga kommentarer: