onsdag 3 augusti 2011

Fas 3 bättre än väntat
Arbetsförmedlingens rapport om Fas 3 visar bättre resultat än väntat. Närmare 8 av 10 av de 1500 slumpvis tillfrågade  uppgav att arbetsuppgifterna kändes meningsfulla. Tre av fyra var nöjda med praktikplatsen. Det är ett bra resultat jämfört med de åskmoln av kritik som oppositionen och även allianspolitiker, som jag, riktat mot systemet.

Facket
är som intresseorganisation inte oväntat kritisk till rapporten. Frågan är om inte också Arbetsförmedlingen i detta fall kan räknas som intresseorganisation. Vem vill beskriva sitt eget arbete som misslyckat? Låt en fristående instans utreda saken, gärna efter ett gemensamt uppdrag från regeringen och oppositionen eller regeringen och facket.

För övrigt lyses solen och det blir snart en simtur igen...

Inga kommentarer: