söndag 8 juni 2014

Intressant uppslag från Staffan Werne (Fp) om en ny demokratiutredning  mot bakgrund av valfrihetseformerna och den ökade personliga friheten i välfärden.
Det är en omfattande förändring som skett i det svenska samhället de senaste 25-30 åren. Valfrihetsreformerna och privatiseringarna har ökad öppenheten för medborgarna och möjligheten att göra egna val i välfärden. Det har också påverkat demokratin. Den politiska rollen har förändrats till mer av finansiering och kundval. Men det kan förändras ännu mer om staten ska stå för finansieringen - om skolan förstatligas t.ex - och kommuner och landsting bli utförare.
Nej ingen centralisering av finansieringen och ingen centralisering av skolan till staten. Däremot gärna mer tydliga riktlinjer mellan olika politiska nivåer, myndigheter och medborgare. En ny demokratiutredning? Nja?

Fi:s val av den socialdemokratiska gruppen i EU-parlamentet ger ökat inflytande och bredd och ställer större krav på s-partierna i hela EUropa.
Det är smart av Fi att inte välja V och Mp-gruppen i EU-parlamentet utan S-gruppen Progressiva förbundet med s-folk och demokrater. Där blir det en bredare påverkan, men det kan också bli svårare att få igenom majoriteter. Att det påverkar s-partier i EUropa råder det ingen tvekan om. Löfven får hålla ögonen öppna, särskilt om Fi också kommer in i riksdagen.

LO:s krav på återgång till arbetsmarknadsprövming för arbetskraftsinvandring, oj vilka långa ord, är fel väg för en positiv utveckling för Sverige och jobben.
Det är tre gånger vanligare med speialistyrken än LO-yrken som får arbetstillstånd, visar Migrationsverket.
Det blir fel att kräva en prövning av arbetskraftsinvandring. Och vem ska göra den? Är det facket som tidigare som ska ha sista ordet? Eller är det arbetsförmedlingen, eller någon tredje part? Tala om byråkrati och för fel saker.
Arbetskraftsinvandringen är i själva verket "en kompetensinvandring" skriver Ulf Lindberg, näringspolitisk chef på Almega i dag i svd.se/brannpunkt i en informativ artikel.
För övrigt kommer nu Emma, Sara och Hanna hit och ska leka med farmor och farfar, innan Micke och jag ska spela tennis och innan jag ska se på finalen i franska mellan Nadal och Djokovitc.Inga kommentarer: