måndag 23 juni 2014

Klart det finns problem med migrationen - men allt går inte att beskriva med siffror. Sverige ska vara stolt och glad över att vi fått så många som bidrar i vår vardag.
dn.se/nyheter. Det är en bra sammanställning DN gör i dagens tidning. De subventionerade nystarts- och instegsjobben ha enligt forskningen haft god effekt. De som fått jobb har kommit närmare arbetsmarknaden och det är ofta det första svåra steget. Försörjningsstödet eller socialbidragen har bara ökat med 3,5 procent medan invandringen ökat med 25,4 procent. Måste betraktas som bra. Illa är att så många som 37,5 procent med hög utbildning arbetar med sådant där utbildningen inte kommer till nytta.

Bra med skärpta straff för "inbrottsstöld" men stöd också förlag som försvårar brott som lokalpolis och grannsamverkan
Tror att många instämmer med Alliansföreträdarna i dagens artikel på dn.se/debatt om att skärpa straffen för bostadsinbrott, också med en ny rubricering "inbrottsstöld". Satsa också på förebyggande som fler närpoliser och stöd till grannsamverkan.

Fördela flyktingmottagandet jämnare över landet - bra förslag från regeringens flyktingsamordnare
Skrev detta när jag läste förslaget från Lars Stjernkvist (S) och Gunnar Hedberg (M). Det är bra med en lagstiftning som fördelar ansvaret med " en beredskap för att ta emot flyktingar", men som inte sätter upp procentsatser och siffror som tvingar fram ett mottagande. Det blir aldrig bra med tvång, varken för de som kommer eller för de som tvingas ta emot.
För övrigt tycker jag det kan vara en bra kompromiss med J-C Juncker som ordförande i Europeiska rådet efter Herman van Rompuy. Junker är en bra förhandlare, medlare och diplomat som känner de flesta beslutsfattare i hela EUropa, men han är för mycket federalist för att vara EU-kommissionens ordförande. Nu blir det trädgårdsarbete på Schabraket.


Inga kommentarer: