söndag 1 juni 2014

Mp gör rätt som vill stärka förskolan i stället för att börja skolan ett år tidigare. Barnen behöver leka.
Miljöpartiet har  kongress och rider nu på framgångsvågen från EU-valet. Fyra EU-parlamentariker och större än moderaterna är en bra ingång inför valen i september. Mp prioriterar barnen och leken före en tidigare och tioårig grundskola som moderaterna föreslagit. Barnen behöver lek, tids nog blir livet mer allvarligt. Det går naturligtvis att förbättra förskolan med  mindre barngrupper, fler och bättre utbildade förskollärare.

Feminismen ska väga lika tungt i valet som klimat, skola och jobb.
FI:s framgångar och MP:s tydliga och snabba reaktion på en satsning på feminismen i valprogrammet kommer att förändra valrörelsen. Jag måste erkänna att jag själv måste bli mycket bättre på att arbeta med feminism som måttstock. För mig har det mest handlat om jämställdhet och krav på lika lön för lika arbete, men det handlar faktiskt om mycket mer som kvinnodominerade yrken och arbetsmiljön, delade turer, psykisk ohälsa särskilt hos unga tjejer, ätstörningar, våldtäkter som aldrig leder till fällande dom, föräldraförsäkringen, ojämlikheter i utbildning och forskning och senare i jobb.

Men 35-timmarsvecka är inte lösningen på en bättre vardag och ett rikare liv för både kvinnor och män.
Bättre då med livsbalans där människor ges rätt att arbeta så lite och så mycket som man vill under olika perioder i livet och lagstiftning och förhandlingar som utformas därefter.
Det ger alla människor, män som kvinnor ett friare och friskare liv och det kan betyda både mindre och fler arbetstimmar för den enskilde som väljer. Många kanske vill arbeta långt upp i åldern, andra vill leva livet på ett annat sätt. Full lön ska naturligtvis inte utgå om man jobbar mindre. Här tänker Mp helt fel.
För övrigt blir det nu mera vedarbete som borde bli färdigt i dag. Sedan åker Sonja och jag till Strömma kanalbar och tar en öl.

Inga kommentarer: