torsdag 19 juni 2014

Våravslutning med kf med lite darr på ribban från kf-presidiet.
Ett viktigt beslut var att bordlägga frågan om Värmdö Bostäders hemställan om borgen för bostadsfastigher och förskola vid Charlottendal. Här finns ett gammalt avtal om att bygga en förskola. Det är inte bra att Värmdö kommun bryter avtal. Kommunen får dåligt rykte. Vilka signaler ger det till andra byggare, boende och allmänhet. Majoriteten var också obegripligt ovillig att delta i debatten och ville återkomma senare...Jag och Lars Alenfalk som tjänstgjorde som ordinarie stödde  s-förslaget om bordläggning i avvakten på en rättslig prövning. Det var et enda rätta.

Oproffsig hantering från presidiet av en fråga från mig till ordföranden Erik Pettersson i bygg-, miljö och hälsoskyddsnämnden om han var beredd att förhindra fortsatt krossverksamhet vid Hemmestatorp 
Fyra frågor var uppe under ärende 4 på dagordningen. Min fråga var inlämnad den 3 juni. Två andra frågor var inlämnad den 17 respektive den 18 juni men de togs ändå upp under frågestunden före min fråga. Eftersom reglerna är sådana att det finns en risk att frågan inte hinner ställas under den avsatta tiden, ska frågorna behandlas i den ordning de inkommer till kf. Fel av presidiet att lägga min fråga sist.

När min fråga till slut kom upp fick jag och kf  beskedet att den inte fick ställas. Motiveringen var oklar och förklaringen var ännu oklarare. Ordet myndighetsutövning nämndes....
Om det nu var så att det fanns en osäkerhet från presidiet om frågan fick ställas skulle man naturligtvis tagit kontakt med frågeställaren och meddelat detta tidigare. Presidiet hade elva dagar på sig från den dag frågan lämnades in till mötet med kf. Då hade jag kunnat justera frågan till kf. Mycket oproffsigt.

Presidiet ansåg att frågan inte fick ställas och frågade fullmäktige. Då ska frågan utformas så att ledamöterna kan ropa ja eller nej på kf-presidiets förslag. Endast nej-propositionen, dvs att frågan inte fick ställas, framställdes från ordföranden och gav ett nästan tyst svar. Frågan om den fick ställas framställdes aldrig. Fel, oproffsigt och odemokratiskt.

Jag lämnade in en protokollsanteckning och blev uppkallad till ordföranden som viskade något till mig vid presidiebordet att så här gör man inte. Jag talade om att det är en rättighet att lämna en protokollsanteckning.
Jag meddelade också församlingen att jag hade gjort detta och att ordföranden hade noterat. Oproffsigt, onödigt och okunnigt om syftet var att också stoppa protokollsanteckningen. Presidiets handläggning av frågan och proceduren  från presidiet i kf skapade en tryckt stämning i lokalen.
Trevlig midsommar.
För övrigt är det precis detta vi nu är på till...en trevlig midsommar på Villa Schabraket på Bohus -Malmön på Västkusten.

Inga kommentarer: