onsdag 4 juni 2014

Rusta upp Slussen NU - med bussterminalen på samma plats
I går, tisdag, var det utfrågning och debatt om Slussen i Tornhuset i Gustavsberg. Arrangör var Nätverket Nacka-Värmdöbor för Slussen med Ole Settergren i spetsen och med Johan Rådmark, ordförande i Företagarna Nacka-Värmdö som moderator. Inbjudna var Stockholms stads projektledning för Nya Slussen med Mårten Frumerei och från Plan B Tor Edsjö och Lennart Claesson.

-Bussterminalen i Katarinaberget var ett dåligt förslag. Risken för allvarliga brandolyckor  var stor.
-  Det hade betytt ökade bytestider och 2-300 meters längre gångavstånd till T-banan för Nacka-Värmdöbor
-Stoppet i mark- och miljööverdomstolen var en seger för förnuftet.
-Domstolsbeslutet innebär stopp för stadens Nya Slussenprojekt, eftersom det inte finns någon godkänd helhetslösning.

-Vi vill inte ha något nytt försök från staden med bussterminal insprängd i Katarinaberget. Det skulle försena projektet i 3-4 år. Men det var just detta som Stadsföreträdaren föreslog som "Huvudinriktning". Obegripligt stolligt.

-Börja i stället med att rusta upp Slussen NU utan någon Ny planprocess. det  medger plan- och bygglagen. Riv och bygg ett nytt modernt Slussen med en miljö- och bullervänlig bussterminalen på nuvarande plats med passagerarna inomhus och bussarna utomhus. Det finns redan ett förslag på www.SLUSSEN plan B.nu där allt beskrivs. Det vill vi i Värmdöcentern.

Varför vänta i åtta år med trafikproblem in till Slussen för att få en dyr och dålig lösning när Plan B kan ge oss en lösning som blir dubbelt så bra, dubbelt så fort och som blir hälften så dyr.

Under byggtiden ordnar vi snabba miljövänliga pendelbåtar från Gustavsberg och Ålstäket till Slussen.
För Värmdöcentern
För övrigt kommer Jocke och ska titta på våra fönster för lite byten och sedan blir det Alliansens kick-Off i Gustavsberg och därefter kommunal sektion i staden...


  

Inga kommentarer: