tisdag 10 juni 2014

Sommarsjukvården ska fungera. Alliansen satsar mer än någonsin med 60 miljoner extra för att säkra kapaciteten på sjukvården, varav 30 går till akutsjukhusen.
Sedan direkt efter förra sommarens utvärdering har planeringen för denna sommar i sjukvården varit omfattande. 60 miljoner extra med fokus på samarbetet i sjukvården mellan alla vårdgivare. Barnmorskemottagningarna har fått en stärkt ersättning med 4,5 milj för att lättare få hjälp av en barnmorska i mödravården. Närakuterna har plats för fler besök och över 200 svårt sjuka patienter ska få avancerad sjukvård i hemmet. På Vårguiden 1177 på telefon kan invånarna få egenvård och vägledning i vården dygnet runt. Utbildning av ytterligare sjuksköterskor pågår för att stärka sjukvårdsrådgivningen. Vårdguiden på nätet har upp mot 100 000 besök per dag.

De 30 miljonerna ska användas till att hålla fler vårdplatser öppna genom att rekrytera fler sjuksköterskor
Och för att underlätta att de sjuksköterskor som jobbar kan ägna hela sin tid åt vården kommer bemanningen  med sjukgymnaster, dietister och socionomer att öka  för att ge hjälp till rörlighet efter operationer, kostrådgivning och hjälp inför hemgång.
Samarbetet mellan närakuterna och akutmottagningarna ska stärkas genom snabbare kontaktvägar där en behandling av t.ex hand och fotskador kan påbörjas på en  närakut där med röntgen. Vårdkedjorna för de sköraste patienterna, ofta äldre, ska ses över för rätt vård på rätt plats, och inte bara akutvård utan också geriatrik.

Och förtroendet för vården stärks under våren 2014 (med fyra procent) och andelen som har litet förtroende för vården minskar något.
70 procent har högt förtroende för vården på sjukhus.
Smmargeneralen Anna Nergårdh är en fantastisk inspiratör och engagemanget i vården bland vår personal är stort för att ska fungera under sommaren. Vi ska backa upp det.
För övrigt åker jag nu in till landstinget och talar just om sommarsjukvården.

Inga kommentarer: